«Оқушылар сарайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

150000, Петропавл қаласы, Жамбыл Жабаев көшесі, 55 А
Басты / Сарайы туралы / Бағыттар / Гуманитарлық бағыт

Гуманитарлық бағыт

Шет тілін үйрену білім алушылардың коммуникативтік мәдениетін қалыптастыруға, тілдердің тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл құралы ретіндегі рөлін түсінуге бағытталған, олардың жалпы сөйлеуін дамытуға, азаматтық бірегейлікті тәрбиелеуге, ой-өрісін кеңейтуге, сезімдер мен эмоцияларды тәрбиелеуге ықпал етеді. Сонымен қатар, шет тілі гуманитарлық, математикалық, жаратылыстану-ғылыми және басқа ғылымдар саласындағы басқа пәндік салаларды игеру құралы ретінде әрекет етеді және жалпы және арнайы білім беру үшін базаның маңызды құрамдас бөлігіне айналады.

Шет тілді білім берудің мақсаты білім алушылардың сөйлеу, тілдік, әлеуметтік-мәдени, компенсаторлық құзыреттіліктері сияқты оның құрамдас бөліктерінің бірлігінде коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру болып жарияланды:

- сөйлеу құзыреттілігі-сөйлеу әрекетінің төрт негізгі түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу)коммуникативті дағдыларды дамыту;

- тілдік құзыреттілік-таңдалған қарым-қатынас тақырыптарына сәйкес жаңа тілдік құралдарды (фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық) меңгеру; оқылатын тілдің тілдік құбылыстары, ана және шет тілдерінде ойды білдірудің әртүрлі тәсілдері туралы білімді игеру;

- әлеуметтік-мәдени/мәдениетаралық құзыреттілік-тәжірибеге, мүдделерге жауап беретін қарым-қатынас тақырыптары мен жағдайлары шеңберінде оқытылатын тіл елінің мәдениетіне, дәстүрлеріне баулу.

 

Мақаланы құрған күні 08.02.2023 15:40

Мақаланы жаңартқан күні 08.02.2023 15:41