Хабарландыру

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Оқушылар сарайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны (мекенжайы: СҚО, Петропавл қ., Ж. Жабаев к-сі, 55а үй); телефон нөмірі: 8(7152) 340243; электрондық поштасы: dvorecsko@mail.ru Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтерін қызметке тағайындау, қызметтен босату қағидаларына сәйкес, 2023 жылғы 07.09. бастап қосымша білім беру педагогінің бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу.

1. Қосымша білім беру педагогы (анг. яз.) – 20 сағат.

Базалық лауазымдық жалақысы жұмыс өтіліне байланысты қосымша ақыны есептемегенде 130 565 мың теңге (біліктілік санаты).

Бос орынға үміткердің функционалдық міндеттері:

Балаларды білім беру бағдарламасына сәйкес оқыту, оларда шығармашылық принциптерді дамыту.

1.1. Оқушыларды топтарға тарту, оларды оқуға ынталандыру.

1.2. Оқушылардың жас тобына негізделген оқытудың ең қолайлы әдістері мен формаларын таңдау. Оқытуда заманауи схемалар мен алгоритмдерді қолдану.

1.3. Оқушылардың құқықтары мен бостандықтарына қол сұғылмаушылықты сақтау.

1.4. Сабақтарды өткізу кезінде озық зерттеулер мен жетістіктерге сүйену.

1.5. Білім беру бағдарламаларын әзірлеуге қатысу, сабақ бағдарламаларын жасау.

1.6. Білім алушылардың шығармашылық қабілеттері мен бейімділігін анықтау, оларды дағдыларды дамытуға бағыттау.

1.7. Балаларды ең жақсы қасиеттерін көрсетуге ынталандыру.

1.8. Білім алушылардың дербес практикалық қызығушылығын көтермелеу. Теория мен практика арасындағы байланысты көрсету.

1.9. Білім алушылардың жетістіктерін талдау. Олардың дағдыларын, алған дағдыларын бағалау.

2.11. Талантты балаларды да, дамудан артта қалған балаларды да қолдау.

2.12. Білім алушыларды қоғамдық іс-шараларға қатысуға тарту.

2.13. Ата-аналар жиналыстарына, мұғалімдер жиналыстарына, сауықтыруға бағытталған қоғамдық іс-шараларға қатысу.

2.14. Білім беру процесі кезінде білім алушылардың өмірі мен денсаулығына қол сұғылмаушылық пен құқықтарының сақталуын қамтамасыз ету.

2.15. Әріптестердің шығармашылық бастамаларын қолдау, олардың біліктілігін арттыру.

2.16. Оқу бағдарламасына сәйкес өз жұмысын жоғары деңгейде орындау.

2.17. Кәсіби этика талаптарын сақтау.

2.18. Жұмыс уақытында және одан тыс уақытта білім алушылар мен басқа да қызметкерлерді құрметтеу.

2.19. Жүйелі түрде аттестаттаудан өту және өз дағдыларын арттыру.

2.20. Оқу орнына орналасу кезінде медициналық тексеруден, сондай-ақ жұмыс берушінің жолдамасы бойынша жоспарлы медициналық тексеруден өту қажет.

2.21. Кәсіпорынның ішкі Жарғысын, ішкі ережелері мен тәртібін сақтау.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, «Білім туралы»; «Педагог мәртебесі туралы»; «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын; «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасы Білім Министрінің 2022 жылғы 27 тамыздағы № 381 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге, балаларға қосымша білім беруге және еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидалары білім беру, педагогика және психология, пәнді оқыту әдістемесі, тәрбие жұмысы, оқыту құралдары және олардың дидактикалық мүмкіндіктері, оқу кабинеттері мен қосалқы үй-жайларды жабдықтауға қойылатын талаптар, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы мен өрттен қорғау ережелері мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормаларын білуі қажет.

Бос орынға үміткерге қойылатын біліктілік талаптары:

Тиісті бейін бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім, жұмыс өтілі немесе тиісті бейін бойынша техникалық және кәсіптік педагогикалық білім берілмейді.

Кәсіби құзыреттілігін айқындай отырып біліктілікке қойылатын талаптар:

1)    «педагог» (санатсыз):

оқу пәнінің, оқу-тәрбие процесінің мазмұнын, оқыту және бағалау әдістемесін біледі;

білім алушылардың психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жоспарлайды және ұйымдастырады,

білім алушының жалпы мәдениетін қалыптастыруға және оны әлеуметтендіруге ықпал етеді,

білім беру ұйымы деңгейіндегі іс-шараларға қатысады, білім алушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, тәрбиелеу мен оқытуда жеке тәсілді іске асырады.

2)    «педагог-модератор»:

«педагог» санатының жалпы талаптарына сәйкес келеді, сондай-ақ:

оқытудың инновациялық нысандарын, әдістері мен құралдарын пайдаланады, білім беру ұйымы деңгейіндегі тәжірибені жинақтайды, білім беру ұйымы деңгейіндегі олимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарға қатысады;

3)    «педагог-сарапшы»:

«педагог-модератор» санатының жалпы талаптарына сәйкес келеді, сондай-ақ:

ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдыларын меңгерген,

сындарлы және тәлімгерлікті іске асырады, білім беру ұйымдары деңгейінде жеке ұжым ретінде кәсіби дамудың басымдықтарын айқындайды:

қала/өңір деңгейіндегі тәжірибені жинақтайды, білім беру ұйымы деңгейіндегі олимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарға қатысады;

4)    «педагог-зерттеуші»:

«педагог-сарапшы» санатының жалпы талаптарына сәйкес келеді, сондай-ақ:

Сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын меңгерген,

білім алушылардың зерттеу дағдыларын дамытуды қамтамасыз етеді,

білім алушылардың зерттеу дағдыларын дамытуды қамтамасыз етеді,

қала деңгейінде педагогикалық қоғамдастықта тәлімгерлікті жүзеге асырады және даму стратегиясын сындарлы түрде айқындайды,

облыстың/республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың тәжірибесін республика деңгейінде жинақтайды (республикалық ведомстволық бағынысты ұйымдар үшін);

облыс/республикалық маңызы бар қалалар және Астана, республика деңгейінде олимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың болуы (республикалық ведомстволық бағынысты ұйымдар үшін);

5)    «педагог-шебер»:

«педагог-шебер» санатының жалпы талаптарына сәйкес келеді, сондай-ақ:

авторлық бағдарламалардың болуы және республикалық оқу-әдістемелік кеңес мақұлдаған авторлық бағдарламаның немесе оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың авторы (тең авторы) болуы;

ғылыми жобалау дағдыларын дамытуды қамтамасыз етеді, облыс деңгейінде кәсіптік бірлестіктер желісінде жетекшілік етуді жүзеге асырады және ынтымақтастықты жоспарлайды, республикалық және халықаралық конкурстар мен олимпиадалардың қатысушысы болып табылады немесе облыстық білім беру органдарының уәкілетті органы бекіткен республикалық және халықаралық конкурстарға қатысушыларды дайындайды.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адам хабарландыруда көрсетілген құжаттарды қабылдау мерзімінде келесі құжаттарды электрондық немесе қағаз түрінде жібереді:

1) осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, конкурсқа қатысу туралы өтініш;

2)жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар сервисінен алынған электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);

3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке парақ (нақты мекен-жайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);

4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;

5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);

6) «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген).

7) Психоневрологиялық ұйымнан анықтама;

8) Наркологиялық ұйымнан анықтама;

9) сертификаттаудан өту нәтижелері туралы сертификат немесе педагог-модератордан төмен емес қолданыстағы біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса);

10) сертификаттау нәтижелері туралы сертификат немесе педагог-модератордың немесе педагог-сарапшының немесе педагог-зерттеушінің немесе педагог-шебердің біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса).

11) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында арнайы пәндер бойынша педагогтер және өндірістік оқыту шеберлері лауазымдарына педагогикалық қызметке кірген, тиісті мамандық немесе бейін бойынша өндірісте кемінде 2 жыл жұмыс өтілі бар педагогтер.

12) 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына үміткердің толтырылған бағалау парағы.

13) тәжірибесі жоқ үміткердің кемінде 15 минут бейне презентациясы, ең төменгі ажыратымдылық – 720 x 480.

14) үміткердің өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпарат болған жағдайда (біліктілігін арттыру, ғылыми/академиялық дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми немесе әдістемелік жарияланымдар, біліктілік санаттары туралы құжаттардың көшірмелері, алдыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар). 

Конкурсқа құжаттарды тапсыру мерзімі: 2023 жылғы 13.09. дейін.  

Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушының кәсіби қызметіне қатысты қосымша ақпаратты (KPI нәтижелері, мінездеме және басқалар) сұратуға құқылы.

Мақаланы құрған күні: 07.09.2023